Lustrumdiner VvFR 1 december 2022

Welkom op de site van de Vereniging voor Financieel Recht.

Een relevant deel van de financiële transacties wordt tegenwoordig beheerst door het Financieel Recht. Steeds meer ondernemingen gaan voor het aantrekken van vermogen over tot het uitgeven van effecten en een steeds groter deel van de spaargelden wordt in effecten belegd. Bovendien neemt de regelgeving toe en volgen de wijzigingen elkaar snel op. Bij de Vereniging Voor Financieel Recht komt het Financieel Recht in brede zin aan de orde.

Met bijna 700 leden is de VvFR de grootste vereniging op het gebied van financieel recht. Per jaar worden 4 ledenbijeenkomsten georganiseerd bij gerenommeerde advocatenkantoren of bij de AFM, APG of DNB. Elk jaar wordt voor de leden een preadvies uitgegeven. Voor deelname aan de bijeenkomsten worden NOvA opleidingspunten verstrekt.

Bijeenkomsten


In memoriam; Dave Cross

We vieren in 2022 het 30 jarig bestaan van de Vereniging voor Financieel recht, opgericht op 16 november 1992 als Vereniging voor Effectenrecht door een clubje bevriende juristen met een vooruitziende blik. Het effectenrecht – later met alle financieel recht erbij - zou heel groot worden.

Een van die oprichters en naar in de loop der jaren zou blijken, kartrekker, is Dave Cross. Destijds secretaris bij de Vereniging voor de Effectenhandel en verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het Fondsenreglement. Bij de beurs kwam hij in contact met Piet Korteweg, ceo van Robeco. In september 1995 is Dave overgestapt naar Robeco waar hij tot zijn pensionering in 2017 corporate secretary is geweest. Na zijn pensionering werd hij voorzitter van de vereniging van gepensioneerden van Robeco.

Feestelijk lustrumdiner bij Felix Meritis te Amsterdam.

Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd en feestelijk lustrumdiner op 1 december 2022 bij Felix Meritis te Amsterdam.

De voordrachten van Hanzo van Beusekom, lid van de raad van bestuur AFM, en Frank Elderson, lid van de directie ECB, waren relevant en stemden tot nadenken.

Theater Draad verbeeldde de voordrachten op een prachtige theatrale wijze.  De borrel na afloop was zeer geanimeerd.


Inloggen

footer

Secretariaat Vereniging voor Financieel Recht
Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo
The Netherlands