Skip to main content
cityview599982
Vereniging voor Financieel Recht.

Bijeenkomsten

Lustrumdiner VvFR 1 december 2022

Een relevant deel van de financiƫle transacties wordt tegenwoordig beheerst door het Financieel Recht. Steeds meer ondernemingen gaan voor het aantrekken van vermogen over tot het uitgeven van effecten en een steeds groter deel van de spaargelden wordt in effecten belegd. Bovendien neemt de regelgeving toe en volgen de wijzigingen elkaar snel op. Bij de Vereniging Voor Financieel Recht komt het Financieel Recht in brede zin aan de orde.

Met bijna 700 leden is de VvFR de grootste vereniging op het gebied van financieel recht. Per jaar worden 4 ledenbijeenkomsten georganiseerd bij gerenommeerde advocatenkantoren of bij de AFM, APG of DNB. Elk jaar wordt voor de leden een preadvies uitgegeven. Voor deelname aan de bijeenkomsten worden NOvA opleidingspunten verstrekt.


Feestelijk lustrumdiner bij Felix Meritis te Amsterdam.

Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd en feestelijk lustrumdiner op 1 december 2022 bij Felix Meritis te Amsterdam.

De voordrachten van Hanzo van Beusekom, lid van de raad van bestuur AFM, en Frank Elderson, lid van de directie ECB, waren relevant en stemden tot nadenken.

Theater Draad verbeeldde de voordrachten op een prachtige theatrale wijze. De borrel na afloop was zeer geanimeerd.

Inloggen

Preadvies 2024: Europeanisering van financieel recht

Het preadvies 2024 biedt inzicht in drie verschillende ontwikkelingen binnen de Europeanisering van het financieel recht. Het boek biedt inzicht in hoe de duurzaamheidsregelgeving leidt tot een transformatie van het financieel privaatrecht op Europees en nationaal niveau en 'vermaatschappelijking' van financiƫle dienstverleners en hoe dit kan leiden tot een botsend krachtenveld tussen individuele en maatschappelijke belangen.


Jaarrekening 2023

Ter voorbereiding op de ledenbijeenkomst van donderdag 20 juni waarbij de jaarrekening zal worden behandeld, vindt u nu - na inloggen - de jaarrekening, het jaarverslag en de verklaring van de kascommissie op de site onder Mijn VvFR > Documenten > Jaarverslag.

Bestuursleden

Het bestuur verzoekt om de herbenoeming als bestuurslid van Bas de Wit en Mariken van Loopik per 5 juli 2022 en van Saskia Nuijten en Eveline Ruinaard per 6 juni 2023, telkens voor een termijn van vier jaar.


footer

Secretariaat Vereniging voor Financieel Recht
Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo
The Netherlands