Skip to main content
cityview599982
Vereniging voor Financieel Recht.

Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Vereniging voor Financieel Recht verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een beknopt overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Voor een volledig overzicht kunt u inloggen en uw account inzien.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (prive en werkgever)
 • Telefoonnummer (prive en werkgever)
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens (werkgever)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (bijeenkomsten, bestellingen, downloaden documeten en afbeeldingen)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
De Vereniging voor Financieel Recht verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Informeren over bijeenkomsten, aanbiedingen van derden.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en toezending van de contributiefactuur
 • U de mogelijkheid te kunnen bieden een account aan te maken

Hoe lang we gegevens bewaren
De Vereniging voor Financieel Recht zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 12 maanden na beƫindigen van het lidmaatschap of, indien de contributie niet is voldaan, zolang als die nog niet is voldaan.

Delen met anderen
De Vereniging voor Financieel Recht verstrekt geen gegevens aan derden, met uitsluiting om te voldoen aan een wettelijke verplichting en het jaarlijkse preadvies dat deel uitmaakt van het lidmaatschap..

In kaart brengen websitebezoek
De Vereniging voor Financieel Recht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien of aanpassen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Van de gevens die u muteert wordt een logbestand bijgehouden.

U kunt ons bereiken via:

Website: www.vvfr.nl
E-mail: iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretariaat:
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo

Beveiliging
De Vereniging voor Financieel Recht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.