heading-site-vvfr-940

Over de Vereniging voor Financieel Rechtbull

De Vereniging voor Effectenrecht werd op 16 november 1992 opgericht. In 2013 werd de naam veranderd naar Vereniging voor Financieel Recht. Krachtens haar statuten heeft de vereniging ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de bestudering van het Financieel Recht. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het uitgeven en bevorderen van publicaties en het houden van voordrachten.

De jaarlijks verschuldigde contributie voor het lidmaatschap bedraagt euro 75,-

Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Opzeggen kan tot 4 weken voor het eind van het kalenderjaar. Leden zijn op persoonlijke titel lid van de VVFR.

De statuten van de VvFR kunt u in PDF format HIER downloaden: