Bestuursleden van de Vereniging voor Financieel Recht zijn:

mr. E.C. Ruinaard - voorzitter

mr. B. de Wit  - secretaris

mr. M.J. van Loopik - penningmeester

mr.dr. I.P. Palm-Steyerberg

mr. drs. S.M.C. Nuijten

mr. S.A.J. Luijsterburg

Prof. (J.W.P.M.) Jan Willem van der Velden
(Wordt 9 maart 2023 voorgedragen als bestuurslid).

Profiel Jan Willem van der Velden

Jan Willem van der Velden 

Profiel
Het combineren van juridische praktijk en wetenschap geeft Jan Willem plezier en inspiratie. Hij treedt als advocaat op voor partijen die actief zijn op de financiële markten, in het bijzonder voor beleggingsinstellingen, banken en verzekeraars. Soms staat hij ook beleggers bij. Hij adviseert waar het kan en procedeert waar het moet.

Naast de praktijk is hij graag actief in wetenschap en maatschappij. Jan Willem is hoogleraar financieel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert en doceert over financieel recht, burgerlijk recht en vennootschapsrecht. In 2008 promoveerde hij op “Beleggingsfondsen naar Burgerlijk Recht”. Daarnaast was hij advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Jan Willem is raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, bestuurslid van een NGO voor ontwikkelingssamenwerking, commissaris / toezichthouder bij Triodos Vastgoedfonds, Triodos Groenfonds en Triodos Fair Share Fund.

Jan Willem is getrouwd en heeft drie kinderen.

footer

Secretariaat Vereniging voor Financieel Recht
Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo
The Netherlands