Slide
VvFR Lustrumdiner 2022
Donderdag 1 december
Felix Meritus - Amsterdam

Welkom op de site van de Vereniging voor Financieel Recht.

Een relevant deel van de financiële transacties wordt tegenwoordig beheerst door het Financieel Recht. Steeds meer ondernemingen gaan voor het aantrekken van vermogen over tot het uitgeven van effecten en een steeds groter deel van de spaargelden wordt in effecten belegd. Bovendien neemt de regelgeving toe en volgen de wijzigingen elkaar snel op. Bij de Vereniging Voor Financieel Recht komt het Financieel Recht in brede zin aan de orde.

Met bijna 700 leden is de VvFR de grootste vereniging op het gebied van financieel recht. Per jaar worden 4 ledenbijeenkomsten georganiseerd bij gerenommeerde advocatenkantoren of bij de AFM, APG of DNB. Elk jaar wordt voor de leden een preadvies uitgegeven. Voor deelname aan de bijeenkomsten worden NOvA opleidingspunten verstrekt.

Bijeenkomsten

footer

Secretariaat Vereniging voor Financieel Recht
Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo
The Netherlands