­
Vereniging voor Financieel Recht
Slider

Welkom op de site van de Vereniging voor Financieel Recht.

Een relevant deel van de financiële transacties wordt tegenwoordig beheerst door het Financieel Recht. Steeds meer ondernemingen gaan voor het aantrekken van vermogen over tot het uitgeven van effecten en een steeds groter deel van de spaargelden wordt in effecten belegd. Bovendien neemt de regelgeving toe en volgen de wijzigingen elkaar snel op. Bij de Vereniging Voor Financieel Recht komt het Financieel Recht in brede zin aan de orde.

Het preadvies 2020

Medio november is het preadvies "PSD2: naar open banking en bankieren in een ecosysteem" aan de leden gezonden.

Oud-Voorzitter Docters van leeuwen overleden


Onlangs bereikte ons het bericht dat onze oud-voorzitter Arthur Doctors van Leeuwen zaterdag 15 augustus op 75-jarige leeftijd is overleden.

Docters van Leeuwen was jurist en topambtenaar op onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. In 1989 werd hij benoemd tot hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de voorloper van de huidige AIVD.

In 1995 werd Docters van Leeuwen voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, een functie die hij tot 1998 vervulde. Tussen 1999 en 2007 was hij bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten.

Docters van Leeuwen was van 2001 tot 2007 voorzitter van de VvER - Vereniging voor Effectenrecht, de rechtsvoorganger van de VvFR, Vereniging voor Financieel Recht. Veel van onze leden zullen zich de markante wijze herinneren waarop hij onze bijeenkomsten voor zat. Enerzijds met gezag en kunde, maar anderzijds ook altijd op een manier dat financieel recht iets is, waar je voor je plezier in geïnteresseerd zou moeten zijn. Diegenen van ons die met hem in het bestuur gezeten hebben, herinneren zich ook zijn stimulerende en initiatiefrijke rol, zijn grote internationale netwerk en zijn bereidheid om ook andere bestuursleden hun rol ten volle te laten spelen (vicevoorzitters waren heel belangrijk).

De initiatieven gingen ook voorbij de vereniging alleen. In 2006 stelde hij voor om de VvER als platform te gebruiken voor overleg over de toekomst van de financiële positie van Nederland in Europa. Een en ander resulteerde in 2007 uiteindelijk in de stichting van het Holland Financial Centre (HFC), een initiatief van 48 verschillende partijen uit de financiële sector. Uiteindelijk bleek HFC onder een minder gelukkig gesternte geboren, omdat zeer snel daarna de crisis uit brak. Toch zullen velen goede contacten hebben opgebouwd dwars door de sector en met de overheid en toezichthouders in de periode dat in HFC kader gezamenlijk plannen voor de toekomst werden gemaakt.

Ook voor onze vereniging is met hem een markante persoonlijkheid “weggewaaid”, zoals het in het overlijdensbericht van zijn familie staat. Wij hebben als bestuur de familie een condoleancebericht gezonden.

Inloggen voor leden

 
     
Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  
Ledenbijeenkomsten
Slider
­