­

Donderdag 2 september - Personentoetsingen in de financiële sector

Van 02 september 2021 16:00 tot 17:30

Ledenbijeenkomst donderdag 2 september 2021

Op donderdag 2 september as vindt de volgende ledenbijeenkomst plaats. Deze is gewijd aan het onderwerp Personentoetsingen in de financiële sector.
Tijdens de bijeenkomst zal onder meer een presentatie worden gehouden door mr. dr.
Iris Palm-Steyerberg.
Zij is Afdelingshoofd bij Juridische Zaken bij DNB en op 9 juli jl. op het onderwerp gepromoveerd. Vraagstukken die in haar proefschrift aan bod komen liggen onder meer op het vlak van de rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, het Europees level playing field, rechtsbescherming en proportionaliteit van regelgeving en toezicht.

Agenda:

15.45 – 16.00: Inloop en opening van de vergadering door voorzitter Eveline Ruinaard.
16:00 – 17.30: Presentaties over het onderwerp Personentoetsingen in de financiële sector, af te sluiten met een discussie met de zaal
17.30 – 18.30: Borrel voor aanwezigen.

Locatie
De bijeenkomst zal worden gehouden in het Auditorium van DNB, Spaklerweg 4 in Amsterdam, (Let op: de tijdelijke vestiging!) en kan in persoon of digitaal worden bijgewoond.
Er is plaats voor maximaal 30 personen, waarbij de 1,5 meter in acht wordt genomen.
Inschrijvingen worden behandeld op basis van het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt”.

Inschrijven voor de bijeenkomst
Graag aangeven of u de bijeenkomst fysiek of online wil volgen. In dat laatste geval zal u een link worden toegezonden die u toegang geeft tot de bijeenkomst. U krijgt deze link enkele dagen van tevoren toegezonden per mail.

Voor deelname aan deze bijeenkomst krijgt u 1 NOvA-punt.

­