­

Donderdag 28 november: Ledenbijeenkomst "Witwasbestrijding en ubo’s" bij Deloitte

Van 28 november 2019 16:00 tot 18:30
Bij Deloitte


U kunt niet meer inschrijven

Het bestuur van de VvFR nodigt u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op donderdag 28 november 2019 bij Deloitte in the Edge te Amsterdam.

Het onderwerp is “Witwasbestrijding en ubo’s”

Het onderwerp zal door twee verschillende sprekers worden belicht:

  • Laurens Schouten, projectleider ubo-registers en coördinerend beleidsmedewerker plan van aanpak witwassen bij het ministerie van Financiën
  • Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris bij de Brauw Blackstone Westbroek, universitair docent privaatrecht en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, fellow Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radbouduniversiteit Nijmegen en auteur van het preadvies “UBO in Europe” dat leden per post ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Er is de afgelopen tijd in de media en ook binnen de financiële sector veel aandacht voor de poortwachterstaak van financiële instellingen.
Er wordt door private en publieke partijen hard gewerkt om tegen te gaan dat crimineel geld door ons financieel stelsel gaat.
Beide sprekers hebben vanuit hun eigen rol te maken met deze onderwerpen. Birgit Snijder-Kuipers heeft in het preadvies uitgewerkt hoe de verschillende Europese lidstaten omgaan met de implementatie van de Europese regelgeving rond UBO’s. Laurens Schouten houdt zich bezig met de vormgeving van het UBO-register en de toepasselijke wetgeving in Nederland. Zij gaan hierover graag met u in gesprek.
De bijeenkomst is in het Nederlands.

Programma:
15:00 - 15:30: Ontvangst en registratie
15:30 - 17:30: Presentaties van de sprekers over het onderwerp “witwasbestrijding en ubo’s” en discussie met het publiek.
17:30 - 20:00: Borrel

Locatie
Deloitte
Locatie the Edge
Gustav Mahlerlaan 2970
1040 HC Amsterdam

Parkeren
Parkeren bij The Edge is niet mogelijk. U wordt aangeraden te parkeren in VU garage (naast the Edge), op straat, of het OV of de fiets te pakken.

Opleidingspunten
Voor deelname aan deze bijeenkomst krijgt u 2 NOvA-punten.
Daarvoor moet u zich wel inschrijven via de site en de presentielijst tekenen.

­