heading-site-vvfr-940

6 juni: Ledenbijeenkomst "Brexit, gevolgen voor financiële markten".

Van 06 juni 2019 16:00 tot 18:30

Op donderdag 6 juni staat de ledenbijeenkomst in het teken van de Algemene Ledenvergadering VvFR en de Brexit. Er zullen drie sprekers optreden die ieder vanuit hun eigen invalshoek de impact en de gevolgen voor de financiële markten beschrijven.

Agenda:

15.30 uur inloop

16.00 – 16.10: Ledenvergadering

Agenda voor de ledenvergadering:

  • Opening ledenvergadering
  • Uitstel van de goedkeuring van het jaarverslag: Wegens het wisselen van de penningmeester, zal het jaarverslag in de september-vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
  • Samenstelling bestuur VvFR en (her)benoemingen
  • Mededelingen bestuur
  • Sluiting jaarvergadering

16.15 – 17.20: "Brexit, gevolgen voor financiële markten"

Tanya Pieters-Gorissen is afdelingshoofd bij de Autoriteit Financiële Markten en verantwoordelijk voor het toezicht op de asset management markt en de behandeling van vergunningen aan beleggingsondernemingen, handelsplatformen en beleggingsinstellingen uit onder meer Engeland. Tanya zal een toelichting geven op de verschillende ondernemingen die naar Nederland wensen te komen en wat dat betekent voor de Nederlandse financiële markten.

Vincent Rietvink is als senior beleidsmedewerker bij de directie Financiële Markten de afgelopen jaren betrokken geweest bij alle Brexit-gerelateerde onderwerpen voor de financiële sector. Van contacten met partijen die vestiging in Nederland overwogen tot de gevolgen voor wet- en regelgeving. Vincent zal een toelichting geven op de stappen die zijn gezet vanuit de rijksoverheid om voor de financiële sector de gevolgen van Brexit in beeld te krijgen en waar nodig te mitigeren.

Nick Collier is managing director van het kantoor van de City of London Corporation in Brussel, en als zodanig met zijn staf verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de City bij de Europese instellingen. Vanuit deze rol zal hij met ons delen waar vanuit Brits perspectief er problemen ontstaan met toegang tot de Londense City, en wat er nog voor mogelijkheden zijn voor financiële instellingen en ook de overblijvende 27 lidstaten, om negatieve gevolgen van Brexit te beperken.

17.20 – 19.00: Borrel

Locatie
De Brauw Blackstone Westbroek
Claude Debussylaan 80
1082 MD Amsterdam

Opleidingspunten
Voor deelname aan deze bijeenkomst krijgt u 1 NOvA-punt.
Daarvoor moet u zich wel inschrijven via de site en de presentielijst tekenen.

Inschrijven voor de bijeenkomst
Om zicht te hebben op het aantal deelnemers is het noodzakelijk dat u zich voor de bijeenkomst inschrijft.

Routebeschrijving en parkeren
U kunt onder het gebouw van De Brauw Blackstone Westbroek parkeren in de Q-park garage. De kaart die u bij het inrijden ontvangt, kunt u bij de receptie laten valideren om zonder kosten weer de garage te kunnen verlaten.
De locatie is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Bestanden